Krilate sandale


Knjiga KRILATE SANDALE” govori o unutarnjem putovanju potaknutom traganjem za odgovorima na osnovna egzistencijalna pitanja: Tko sam ja?, Što radim ovdje?, Kakav je smisao svega toga što mi se događa?

Razmatrajući ih, autorica slike iz stvarnoga života isprepliće s psihološkim i ezoteričnim tumačenjima njihove pozadine, sekvencijama mita o junakovu putovanju (tijekom kojega glavni lik neke bajke, legende ili drame na putu do svoga cilja prolazi kroz brojne kušnje i prevladava ih) te programom od dvanaest koraka (u knjizi, prizora) što vode od ovisnosti do slobode.

Usprkos tome što govori o teškim temama, knjiga je pisana živo i napeto te se lako čita, a svojim toplim poetskim jezikom dodiruje i racionalnu i emotivnu razinu čitateljeva bića. Životne priče ispričane su u neosobnom trećem licu jednine, što čitatelju ostavlja prostora za vlastiti doživljaj i asocijacije. Isprepletene s kratkim esejima potiču na razmišljanje o pozadini patnje i mogućnostima njezina prevladavanja, bude nadu i potiču interes za drugu stranu stvarnosti vlastita postojanja.

Knjiga je podijeljena u nekoliko osnovnih cjelina:

U početku se susrećemo s bolešću i smrću – nezaobilaznim pratiocima svake egzistencije. S patnjom, osamljenošću, strahom i pitanjima koja takve situacije bude.

Drugi dio, nazvan Slutnje, uvodi mogućnost drugačijeg pogleda na svijet i prirodu patnje a treći, Krug, u nekoliko poglavlja ocrtava segmente i sastavne dijelove začaranih krugova u kojima se vrtimo.

Kako je svatko od nas glavni junak vlastitog života, sljedeća tri dijela odgovaraju sekvencijama mita o junakovu putovanju pa su prema njima i nazvana.

Odvajanje započinje “pozivom” koji može doći u obliku bolesti ili neke druge životne kušnje ili pak jednostavnim pitanjem što se krije iza vela svakodnevnoga života. To je prvi odmak od uobičajenog načina razmišljanja i doživljaja sebe i svoga mjesta u svijetu.

Putovanje i inicijacija, središnji dio junakova putovanja, pa tako i ove knjige, dug je i slojevit proces tijekom kojega se osoba (junak) susreće s potisnutim emocijama i raznim dijelovima svoje sjene/nesvjesnog, upoznavajući ih i transformirajući na željeni način kako bi mogla postići cilj svoga putovanja. Tijekom putovanja postupno prestaje biti žrtvom nemilosrdne sudbine i postaje njezinim sustvarateljem.

Posljednji dio putovanja je Povratak. Prešavši dugi put, promijenivši se i naučivši mnogo toga, osoba se ponovno vraća tamo otkuda je krenula, kako bi i s drugima podijelila blago stečenog iskustva.

Stoga knjiga završava sličicom iz života, kojom je i započeta, no ovaj put priča se odvija nešto drugačije jer je i osoba koja je njezin sudionik sada drugačija, otvorenija.

Pročitajte izvadak iz knjige Krilate sandale

2017-05-02T17:50:42+00:00